Gesällbrev & Mästarbrev

Gesällbrev & Mästarbrev

Vi  vill gratulera Christer på Bengtssons Låsservice AB som nyligen har avlagt godkänt gesällbrev och mästarbrev och kan nu kalla sig låsmästare.

För att avlägga gesällprov måste man ha genomgått en treårig lärlingsutbildning hos ett låssmedsföretag.

Proven, som huvudsakligen är praktiskt inriktade, skall avse:

  • Kännedom om gängse låsfabrikat och låstyper, såväl mekaniska som elektriska konstruktioner, nycklar, nyckelämnen samt dyrkverktyg.
  • Utförande av monteringsarbeten av lås och förstärkningsbeslag i trä och metall, även borrning, gängning och liknande.
  • Val av låstyp till olika objekt.
  • Utförande av reparationer av lås, läggning av låscylindrar i system.
  • Tillverkning av nycklar efter lås, kod eller provnyckel till såväl cylinderlås som tillhållarlås.
  • Kunnighet i svetsning och hårdlödning, kunskap om bestämmelser för s.k. ”Heta arbeten.”
  • Kännedom om myndigheters och försäkringsbolagens krav på intrångsskydd och utrymningsvägar samt gällande bestämmelser om s.k. skyddade nycklar.
  • Kunskap om vad som är föreskrivet i lagar och förordningar om låssmedsyrkets utövande.

Mästarbrev ställer höga krav på yrkeskunnande och seriositet. För att erhålla mästarbrev måste man ha arbetat sex år i yrket, avlagt godkänt gesällprov samt ett kompletterande teoretiskt mästarprov avseende t.ex. låssystemberäkning och försäkringsvillkor för inbrottsskydd. Krav ställs också på kunnighet i bokföring och kalkylation.

Se även SLR hemsida (Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund)

http://slr.se/utbildningar/gesall-mastarbrev/